Členové klastru | Společné projekty | Obaly | Technologie | Nákup | Prodej | Marketing | Výroba | Výzkum a vývoj, inovace | Lidské zdroje | Legislativa | rejstřík  


organizace osoby události cíle kl.oblasti info úkoly věci místa kategorie


r e j s t ř í k

[archiv] 15.9.2006 Schůzka klastru (TeamA) /event/ vazeb: 4 ()
[archiv] 20.9.2006 Schůzka klastru (TeamA) /event/ vazeb: 4 ()
[archiv] 30.8.2006 Schůzka klastru (Team1) /event/ vazeb: 4 (TOVEK, spol. s r.o., MARC Michal Ing., BERNAT Petr Ing., TRNKA Dan )
[archiv] 30.8.2006 Schůzka klastru (TeamA) /event/ vazeb: 4 (TOVEK, spol. s r.o., STRAKA Lubomír Ing, MBA, SUCHÁNEK Jan , TRNKA Dan )
[archiv] 6.9.2006 Schůzka klastru (TeamA) /event/ vazeb: 5 (TOVEK, spol. s r.o.)
22.5.2007 EmbaxPrint 2007 /event/ vazeb: 2 (EMBAX-PRINT, BVV Brno)
29.10.2006 Pack Expo International 2006 /event/ vazeb: 1 (Pack Expo International)
Obal roku 2007 /event/ vazeb: 1 (Obal roku)
Integrovat portál do řídící struktury klastru /goal/ vazeb: 4 (STRAKA Lubomír Ing, MBA, MARC Michal Ing., BERNAT Petr Ing., TRNKA Dan )
Avery DOL 1030 3D /laminovací fólie/ /information/ vazeb: 1 (Marketing \ Trendy \ )
Cebox /information/ vazeb: 2 (Marketing \ Trendy \ )
Easy Dispenser /information/ vazeb: 3 (Marketing \ Trendy \ )
Fliptop jars D-DS /information/ vazeb: 3 (Marketing \ Trendy \ )
Pure-Pak curve /information/ vazeb: 3 (Marketing \ Trendy \ )
Skin-pack /information/ vazeb: 2 ()
Squeezeopen /information/ vazeb: 3 (Marketing \ Trendy \ )
Tamper proof cap /information/ vazeb: 3 (Marketing \ Trendy \ )
prostředí klastrů /key area/ vazeb: 1 (TRNKA Dan )
Alcan Inc. /organization/ vazeb: 2 (Marketing \ Konkurence \ Klastry v zahraničí \ )
CASSIOPEIA, s.r.o. /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Jádro klastru \ )
CompGen Ltd /organization/ vazeb: 2 (Marketing \ Konkurence \ Zahraniční konkurenti členů klastru \ )
CzechInvest /orgshadow/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Okolí klastru \ )
České a slovenské odborné nakladatelství, s.r.o. /organization/ vazeb: 1 ()
České vysoké učení technické v Praze /orgshadow/ vazeb: 2 (Nákup \ Dodavatelé znalostí \ Univerzity \ )
ČVUT - Technologické a inovační centrum /orgsshadow/ vazeb: 2 ('S past' /pozor/)
Datamax /organization/ vazeb: 1 (Marketing \ Konkurence \ Zahraniční konkurenti členů klastru \ )
Der Kusntstoff Cluster, Rakousko /organization/ vazeb: 1 (Marketing \ Konkurence \ Klastry v zahraničí \ )
DS Smith Packaging /organization/ vazeb: 1 (Marketing \ Konkurence \ Zahraniční konkurenti členů klastru \ )
ECMA /organization/ vazeb: 2 (Marketing \ Propagace a PR \ Spolky a sdružení \ )
EKMA HB, s.r.o. /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Jádro klastru \ )
EKO-KOM, a.s. /organization/ vazeb: 1 ()
Elopak /organization/ vazeb: 2 (Marketing \ Konkurence \ Zahraniční konkurenti členů klastru \ )
EPE Czech /organization/ vazeb: 1 (Marketing \ Konkurence \ Domácí konkurenti členů klastru \ )
Gibo Italia /organization/ vazeb: 2 (Marketing \ Konkurence \ Zahraniční konkurenti členů klastru \ )
H & H, s.r.o. /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Okolí klastru \ )
HV SYS, s.r.o. /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Jádro klastru \ )
Industrial Machinery, s.r.o. /organization/ vazeb: 1 (Marketing \ Konkurence \ Domácí konkurenti členů klastru \ )
Ing. IVAN KOTEK /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Okolí klastru \ )
Ing. Pavel Hájek /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Jádro klastru \ )
Institut průmyslového managementu, s.r.o. /orgshadow/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Okolí klastru \ )
Institut svazu průmyslu ČR /orgshadow/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Okolí klastru \ )
Italian Technological Cluster, Itálie /organization/ vazeb: 1 (Marketing \ Konkurence \ Klastry v zahraničí \ )
Keltec BV /organization/ vazeb: 2 (Marketing \ Konkurence \ Zahraniční konkurenti členů klastru \ )
Klastr výrobců obalů, družstvo /organization/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Okolí klastru \ )
KOVPAL DOBRUŠKA, s.r.o. /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Jádro klastru \ )
Mead Westvaco /organization/ vazeb: 2 (Marketing \ Konkurence \ Zahraniční konkurenti členů klastru \ )
Mechatronický klastr Plzeň /organization/ vazeb: 1 (Marketing \ Konkurence \ Klastry v ČR \ )
Miloš Vognar - M&V /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Okolí klastru \ )
OMNIPACK, s.r.o. /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Jádro klastru \ )
ORPA, a.s. /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Okolí klastru \ )
PackNET, Německo /organization/ vazeb: 1 (Marketing \ Konkurence \ Klastry v zahraničí \ )
Plastikářský klastr /organization/ vazeb: 1 (Marketing \ Konkurence \ Klastry v ČR \ )
Plastipak /organization/ vazeb: 1 (Marketing \ Konkurence \ Domácí konkurenti členů klastru \ )
Polypack Inc. /organization/ vazeb: 1 (Marketing \ Konkurence \ Zahraniční konkurenti členů klastru \ )
PolyPLASTY, s.r.o. /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Jádro klastru \ )
PRO EUROPE /organization/ vazeb: 2 (Marketing \ Propagace a PR \ Spolky a sdružení \ )
Rebhan /organization/ vazeb: 2 (Marketing \ Konkurence \ Zahraniční konkurenti členů klastru \ )
S & D STROJÍRNA, s.r.o. /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Okolí klastru \ )
SCA Packaging /organization/ vazeb: 1 (Marketing \ Konkurence \ Domácí konkurenti členů klastru \ )
SERVISBAL OBALY, s.r.o. /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Jádro klastru \ )
SKHB, s.r.o. /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Jádro klastru \ )
Sklářský klastr Nový Bor /organization/ vazeb: 1 (Marketing \ Konkurence \ Klastry v ČR \ )
Solpap, s.r.o. /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Jádro klastru \ )
SYBA, obalová asociace /organization/ vazeb: 6 (Marketing \ Propagace a PR \ Spolky a sdružení \ )
TANEX, PLASTY, a.s. /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Jádro klastru \ )
TESLA Jihlava, a.s. /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Jádro klastru \ )
Top Obal /organization/ vazeb: 1 (Marketing \ Konkurence \ Domácí konkurenti členů klastru \ )
TOVEK, spol. s r.o. /organization/ vazeb: 10 (Nákup \ Dodavatelé služeb \ )
TRH TRANSPORT SPEDICE, s.r.o. /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Okolí klastru \ )
Univerzita Pardubice, fakulta dopravní Jana Pernera /orgsshadow/ vazeb: 1 (Nákup \ Dodavatelé znalostí \ Univerzity \ )
Univerzita Pardubice, fakulta ekonomicko-správní /orgsshadow/ vazeb: 1 (Nákup \ Dodavatelé znalostí \ Univerzity \ )
Univerzita Pardubice, fakulta chemicko-technologická /orgsshadow/ vazeb: 1 (Nákup \ Dodavatelé znalostí \ Univerzity \ )
Univerzita Pardubice /orgshadow/ vazeb: 1 (Nákup \ Dodavatelé znalostí \ Univerzity \ )
Vědecký inkubátor /orgsshadow/ vazeb: 3 ('S past' /pozor/)
YATE, s.r.o. /orgsblack/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Jádro klastru \ )
Západočeská univerzita v Plzni /orgshadow/ vazeb: 1 (Členové klastru \ Okolí klastru \ )
BERNAT Petr Ing. /malelaw/ vazeb: 6 (TOVEK, spol. s r.o.)
GOLDFRANK Jack C. /osoba expert - ibase 4/ vazeb: 2 (Marketing \ Autority \ )
KUBEC Daniel /profmale/ vazeb: 3 (TOVEK, spol. s r.o.)
MARC Michal Ing. /profmale/ vazeb: 6 (České vysoké učení technické v Praze)
SHEAHAN Mark /osoba expert - ibase 4/ vazeb: 2 (CompGen Ltd)
STRAKA Lubomír Ing, MBA /malelaw/ vazeb: 3 (TOVEK, spol. s r.o.)
SUCHÁNEK Jan /profmale/ vazeb: 6 (TOVEK, spol. s r.o.)
TRNKA Dan /profmale/ vazeb: 11 (TOVEK, spol. s r.o.)
TRUNCOVÁ Hana Ing. /femlaw/ vazeb: 1 (Vědecký inkubátor)
VOLEK Vladimír Ing. /profmale/ vazeb: 3 (SYBA, obalová asociace)
WIESNER Jan /malelaw/ vazeb: 2 (SYBA, obalová asociace)
Mapování informačních zdrojů /task/ vazeb: 2 (TRNKA Dan )
Plnění poznatkové báze projektu /task/ vazeb: 2 (SUCHÁNEK Jan , TRNKA Dan )
URL Démon /task/ vazeb: 1 (KUBEC Daniel )
Vytěžování internetových zdrojů /task/ vazeb: 2 (KUBEC Daniel , TRNKA Dan )
článek: Inovace a trendy v obalech /dokument - ibase 4/ vazeb: 1 ()
členové asociace /dokument web - ibase 4/ vazeb: 1 ()
EMBALANCE, Paříž (F) /thing/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ Veletrhy a výstavy \ )
EMBAX-PRINT, BVV Brno /thing/ vazeb: 2 (Marketing \ Propagace a PR \ Veletrhy a výstavy \ )
FACHPACK, Norimberk (SRN) /thing/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ Veletrhy a výstavy \ )
LOGIST, PVA Letňany, Praha /thing/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ Veletrhy a výstavy \ )
MSV, BVV Brno /thing/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ Veletrhy a výstavy \ )
nové téma 'obal a tisk ve světle reklamy' /dokument - ibase 4/ vazeb: 1 (22.5.2007 EmbaxPrint 2007)
Obal roku /thing/ vazeb: 3 (Marketing \ Propagace a PR \ Soutěže \ )
Pack Expo International /thing/ vazeb: 2 (Marketing \ Propagace a PR \ Veletrhy a výstavy \ )
Pack Wire /dokument - ibase 4/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ Časopisy, média \ )
Pack world /dokument web - ibase 4/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ Časopisy, média \ )
Package design magazine /dokument - ibase 4/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ Časopisy, média \ )
Packaging digest /dokument web - ibase 4/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ Časopisy, média \ )
Packaging Europe /dokument - ibase 4/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ Časopisy, média \ )
Packaging /document/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ Časopisy, média \ )
Packagingnews /dokument web - ibase 4/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ Časopisy, média \ )
PACOVENT, Kolín (SRN) /thing/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ Veletrhy a výstavy \ )
PLASTEX, BVV Brno /thing/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ Veletrhy a výstavy \ )
ROSUPACK, Moskva (RU) /thing/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ Veletrhy a výstavy \ )
'S past' /pozor/ /surovina odpad - ibase 4/ vazeb: 3 ()
seznam patentů (obaly) /xls/ /cabinet/ vazeb: 1 ()
Svět balení /document/ vazeb: 3 (Marketing \ Propagace a PR \ Časopisy, média \ )
TAROPACK, Poznaň (PL) /thing/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ Veletrhy a výstavy \ )
TPACK-IMA, Milano (I) /thing/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ Veletrhy a výstavy \ )
www.veletrhyavystavy.cz /dokument web - ibase 4/ vazeb: 1 ('S past' /pozor/)
„E-learning“ /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Centrum lidských zdrojů \ )
„Knowledge management“ /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Centrum lidských zdrojů \ )
„Optimalizace dodavatelsko-odběratelského řetězce“ /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Logistické a nákupní centrum \ )
„ŘLZ členů klastru“ /category/ vazeb: 4 (Společné projekty \ Centrum lidských zdrojů \ )
Analýzy vstupu na nové trhy tuzemské /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Marketingové a obchodní centrum \ )
Analýzy vstupu na nové trhy zahraniční /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Marketingové a obchodní centrum \ )
Aplikace nanotechnologií v obalových materiálech /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Technologické a vývojové centrum \ )
Autority /category/ vazeb: 4 (Marketing \ )
Biologická odbouratelnost obalů /category/ vazeb: 1 (Technologie \ )
Biologicky odbouratelné obaly v potravinářském, zdravotnickém a spotřebním průmyslu /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Marketingové a obchodní centrum \ Nové tržní příležitosti pro kombinované obaly ve vybraných oblastech \ )
Biologicky odbouratelné obaly /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Technologické a vývojové centrum \ )
Burzovní informace /category/ vazeb: 1 (Informační zdroje \ )
Centralizovaný nákup pomocí katalogů /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Rozvoj ICT \ )
Centrální evidence dodavatelů, včetně jejich hodnocení /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Rozvoj ICT \ )
Centrální řízení vybraných zásob /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Rozvoj ICT \ )
Centrum lidských zdrojů /category/ vazeb: 6 (Společné projekty \ )
Certifikace materiálů /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Technologické a vývojové centrum \ )
Certifikace nových konstrukcí obalů /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Technologické a vývojové centrum \ )
Certifikace nových surovin /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Technologické a vývojové centrum \ )
Certifikace používaných surovin /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Technologické a vývojové centrum \ )
Certifikace /category/ vazeb: 1 (Legislativa \ )
Cla /category/ vazeb: 1 (Legislativa \ )
Časopisy, média /category/ vazeb: 9 (Marketing \ Propagace a PR \ )
Členové klastru /category/ vazeb: 2 ()
Další informační zdroje /category/ vazeb: 1 (Informační zdroje \ )
Daně /category/ vazeb: 1 (Legislativa \ )
Databáze obchodních kontaktů /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Rozvoj ICT \ )
Distributoři /category/ vazeb: 1 (Prodej \ )
Dodavatelé materiálů /category/ vazeb: 1 (Nákup \ )
Dodavatelé služeb /category/ vazeb: 2 (Nákup \ )
Dodavatelé technologií /category/ vazeb: 1 (Nákup \ )
Dodavatelé znalostí /category/ vazeb: 4 (Nákup \ )
Domácí konkurenti členů klastru /category/ vazeb: 6 (Marketing \ Konkurence \ )
Dotace na činnost klastru /category/ vazeb: 1 (Legislativa \ Dotace \ )
Dotace na jednotlivé projekty /category/ vazeb: 4 (Legislativa \ Dotace \ )
Dotace na vědu a výzkum /category/ vazeb: 1 (Legislativa \ Dotace \ Dotace na jednotlivé projekty \ )
Dotace na vzdělávání /category/ vazeb: 1 (Legislativa \ Dotace \ Dotace na jednotlivé projekty \ )
Dotace na životní prostředí /category/ vazeb: 1 (Legislativa \ Dotace \ Dotace na jednotlivé projekty \ )
Dotace /category/ vazeb: 5 (Legislativa \ )
Dotační fondy /category/ vazeb: 1 (Legislativa \ Dotace \ )
Dotační programy /category/ vazeb: 1 (Legislativa \ Dotace \ )
Dřevo /category/ vazeb: 1 (Obaly \ Podle materiálu obalu \ )
Ekologie /category/ vazeb: 1 (Legislativa \ )
E-learning /category/ vazeb: 1 (Lidské zdroje \ )
Elektronické čipy v obalech /category/ vazeb: 1 (Technologie \ )
Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Marketingové a obchodní centrum \ Marketingové informace o trzích podle priorit \ )
Identifikace potřeb v oblasti vzdělávání /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Centrum lidských zdrojů \ „ŘLZ členů klastru“ \ )
Informační zdroje /category/ vazeb: 12 (TOVEK, spol. s r.o., Mapování informačních zdrojů)
Intelektuální vlastnictví /category/ vazeb: 2 (Informační zdroje \ )
Inteligentní obaly (užití elektronických čipů) /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Technologické a vývojové centrum \ )
Jádro klastru /category/ vazeb: 14 (Členové klastru \ )
Kancelářské informace /category/ vazeb: 1 (Informační zdroje \ )
Klastry v ČR /category/ vazeb: 4 (Marketing \ Konkurence \ )
Klastry v zahraničí /category/ vazeb: 5 (Marketing \ Konkurence \ )
Kombinované obaly /category/ vazeb: 1 (Obaly \ Podle materiálu obalu \ )
Kompletace a montáž /category/ vazeb: 2 (Výroba \ )
Kompletace montáž kombinovaných obalů složených z jednotlivých dílů /category/ vazeb: 1 (Výroba \ Kompletace a montáž \ )
Komplexní kombinované obalové systémy /category/ vazeb: 1 (Technologie \ )
Konference a semináře /category/ vazeb: 1 (Marketing \ Propagace a PR \ )
Konkurence /category/ vazeb: 6 (Marketing \ )
Kovy /category/ vazeb: 1 (Obaly \ Podle materiálu obalu \ )
Kreditní informace /category/ vazeb: 1 (Informační zdroje \ )
Křehké /category/ vazeb: 1 (Obaly \ Podle vlastnosti obalu \ )
Layout dílen /category/ vazeb: 1 (Výroba \ )
Legislativa /category/ vazeb: 7 ()
Lidské zdroje /category/ vazeb: 4 ()
Logistické a nákupní centrum /category/ vazeb: 2 (Společné projekty \ )
Logistika /category/ vazeb: 2 (Výroba \ )
Marketing /category/ vazeb: 7 ()
Marketingové a obchodní centrum /category/ vazeb: 7 (Společné projekty \ )
Marketingové informace o trzích podle priorit /category/ vazeb: 4 (Společné projekty \ Marketingové a obchodní centrum \ )
Marketingové informace /category/ vazeb: 1 (Informační zdroje \ )
Materiály právního a legislativního typu /category/ vazeb: 1 (Informační zdroje \ )
Měkké /category/ vazeb: 1 (Obaly \ Podle vlastnosti obalu \ )
mezioperační obaly v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Marketingové a obchodní centrum \ Nové tržní příležitosti pro kombinované obaly ve vybraných oblastech \ )
Motivace, stimulace /category/ vazeb: 1 (Lidské zdroje \ )
Možnosti pravidelných dodávek do vzdálených, či jinak obtížně přístupných míst /category/ vazeb: 1 (Výroba \ Logistika \ )
Nábor /category/ vazeb: 1 (Lidské zdroje \ )
Nákup /category/ vazeb: 4 ()
Nákupní aukce /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Rozvoj ICT \ )
Nanotechnologie v obalech /category/ vazeb: 1 (Technologie \ )
Nevratné /category/ vazeb: 1 (Obaly \ Podle typu obalu \ )
Normování práce /category/ vazeb: 1 (Výroba \ )
Normy /category/ vazeb: 1 (Legislativa \ )
Nové biologicky odbouratelné obaly /category/ vazeb: 1 (Výzkum a vývoj, inovace \ Nové druhy obalů \ )
Nové druhy obalů /category/ vazeb: 9 (Výzkum a vývoj, inovace \ )
Nové inteligentní obaly (užití elektronických čipů) /category/ vazeb: 1 (Výzkum a vývoj, inovace \ Nové druhy obalů \ )
Nové kartonplastové (KTP) obaly /category/ vazeb: 1 (Výzkum a vývoj, inovace \ Nové druhy obalů \ )
Nové kombinované obaly /category/ vazeb: 1 (Výzkum a vývoj, inovace \ Nové druhy obalů \ )
Nové obaly s nanotechnologiemi /category/ vazeb: 1 (Výzkum a vývoj, inovace \ Nové druhy obalů \ )
Nové recyklovatelné obaly /category/ vazeb: 1 (Výzkum a vývoj, inovace \ Nové druhy obalů \ )
Nové speciální obaly pro náročná zařízení /category/ vazeb: 1 (Výzkum a vývoj, inovace \ Nové druhy obalů \ )
Nové technologie /category/ vazeb: 7 (Výzkum a vývoj, inovace \ )
Nové tržní příležitosti pro kombinované obaly ve vybraných oblastech /category/ vazeb: 4 (Společné projekty \ Marketingové a obchodní centrum \ )
Obaly /category/ vazeb: 4 ()
Obchodní informace /category/ vazeb: 1 (Informační zdroje \ )
Oborové řešení kombinovaných obalů /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Technologické a vývojové centrum \ )
Okolí klastru /category/ vazeb: 12 (Členové klastru \ )
Ostatní druy obalů /category/ vazeb: 6 (Výzkum a vývoj, inovace \ Nové druhy obalů \ )
Papíry a lepenky /category/ vazeb: 1 (Obaly \ Podle materiálu obalu \ )
Patentové spisy /category/ vazeb: 1 (Výzkum a vývoj, inovace \ Patenty \ )
Patenty /category/ vazeb: 5 (Výzkum a vývoj, inovace \ )
Plasty /category/ vazeb: 1 (Obaly \ Podle materiálu obalu \ )
Podle druhu obalu /category/ vazeb: 4 (Obaly \ )
Podle materiálu obalu /category/ vazeb: 8 (Obaly \ )
Podle typu obalu /category/ vazeb: 3 (Obaly \ )
Podle vlastnosti obalu /category/ vazeb: 5 (Obaly \ )
Polotuhé /category/ vazeb: 1 (Obaly \ Podle vlastnosti obalu \ )
Poskytovatelé informačních zdrojů /category/ vazeb: 1 (Informační zdroje \ )
Postup standardizace /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Centrum lidských zdrojů \ „ŘLZ členů klastru“ \ )
Potenciální zákazníci /category/ vazeb: 1 (Prodej \ )
Prodej /category/ vazeb: 3 ()
Profesní organizace /category/ vazeb: 1 (Nákup \ Dodavatelé znalostí \ )
Projektování a racionalizace výroby /category/ vazeb: 1 (Výroba \ )
Propagace a PR /category/ vazeb: 6 (Marketing \ )
Průmyslové vzory /category/ vazeb: 1 (Výzkum a vývoj, inovace \ Patenty \ )
Přepravní /category/ vazeb: 1 (Obaly \ Podle druhu obalu \ )
Příležitosti a hrozby /category/ vazeb: 1 (Marketing \ )
Racionalizace výrobních procesů /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Technologické a vývojové centrum \ )
Recyklace obalů z různých materiálů, zdokonalení systému PERPETUM /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Technologické a vývojové centrum \ )
Recyklace obalů /category/ vazeb: 1 (Technologie \ )
Recyklace odpadů /category/ vazeb: 1 (Výroba \ )
Regulace /category/ vazeb: 1 (Legislativa \ )
Rozvoj ICT /category/ vazeb: 7 (Společné projekty \ )
Rusko, Srbsko-Černá Hora, Francie, Benelux, Španělsko, GB, Irsko /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Marketingové a obchodní centrum \ Marketingové informace o trzích podle priorit \ )
Sklo /category/ vazeb: 1 (Obaly \ Podle materiálu obalu \ )
Skupinové /category/ vazeb: 1 (Obaly \ Podle druhu obalu \ )
Soutěže /category/ vazeb: 2 (Marketing \ Propagace a PR \ )
Společné projekty /category/ vazeb: 5 ()
Spolky a sdružení /category/ vazeb: 4 (Marketing \ Propagace a PR \ )
Spotřebitelské /category/ vazeb: 1 (Obaly \ Podle druhu obalu \ )
SRN, A, HU, PL, SK, Pobaltské země /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Marketingové a obchodní centrum \ Marketingové informace o trzích podle priorit \ )
Substituenti /category/ vazeb: 1 (Marketing \ Konkurence \ )
Technologické a vývojové centrum /category/ vazeb: 15 (Společné projekty \ )
Technologie /category/ vazeb: 5 ()
Textil /category/ vazeb: 1 (Obaly \ Podle materiálu obalu \ )
Trendy /category/ vazeb: 10 (Marketing \ )
Trhy /category/ vazeb: 1 (Marketing \ )
Tuhé /category/ vazeb: 1 (Obaly \ Podle vlastnosti obalu \ )
Tuzemské veletrhy a výstavy /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Marketingové a obchodní centrum \ )
Univerzity /category/ vazeb: 6 (Nákup \ Dodavatelé znalostí \ )
Úprava obalů pro vícenásobné užití /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Marketingové a obchodní centrum \ Nové tržní příležitosti pro kombinované obaly ve vybraných oblastech \ )
Vakuové tváření /category/ vazeb: 2 (Výzkum a vývoj, inovace \ Nové technologie \ )
Veletrhy a výstavy /category/ vazeb: 12 (Marketing \ Propagace a PR \ )
Vratné /category/ vazeb: 1 (Obaly \ Podle typu obalu \ )
Vstřikování /category/ vazeb: 1 (Výzkum a vývoj, inovace \ Nové technologie \ )
Výběrová řízení a tendry /category/ vazeb: 1 (Marketing \ )
Vyfukován /category/ vazeb: 1 (Výzkum a vývoj, inovace \ Nové technologie \ )
Vyhledávání nových kvalifikovaných pracovníků /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Centrum lidských zdrojů \ )
Vypracování plánu realizace vzdělávání /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Centrum lidských zdrojů \ „ŘLZ členů klastru“ \ )
Výroba obalů z recyklovaných surovin /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Technologické a vývojové centrum \ )
Výroba /category/ vazeb: 6 ()
Vyšší užitná hodnota obalu - speciální obaly pro náročná zařízení /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Technologické a vývojové centrum \ )
Vytváření a koordinace jednorázových nákupních sdružení /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Rozvoj ICT \ )
Vývoj kartonplast. KTP obalů /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Technologické a vývojové centrum \ )
Výzkum a vývoj, inovace /category/ vazeb: 3 ()
Výzkumné ústavy /category/ vazeb: 1 (Nákup \ Dodavatelé znalostí \ )
Vzdělávací akce /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Centrum lidských zdrojů \ )
Vzdělávání /category/ vazeb: 1 (Lidské zdroje \ )
Zahraniční konkurenti členů klastru /category/ vazeb: 11 (Marketing \ Konkurence \ )
Zahraniční veletrhy a výstavy /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Marketingové a obchodní centrum \ )
Zákazníci /category/ vazeb: 1 (Prodej \ )
Zdokonalení systému OMNIPACK /category/ vazeb: 1 (Společné projekty \ Technologické a vývojové centrum \ )
Zdroje související s Evropskou unií /category/ vazeb: 1 (Informační zdroje \ )
Zpracování ekologicky odbouratelných materiálů /category/ vazeb: 1 (Výzkum a vývoj, inovace \ Nové technologie \ )
Zpracování lepenky a kartonů /category/ vazeb: 2 (Výzkum a vývoj, inovace \ Nové technologie \ )
Způsoby skládání a redukce objemu pro zpětný návrat obalů /category/ vazeb: 1 (Výzkum a vývoj, inovace \ Nové technologie \ )


Aktualizace: 22.1.2007 13:25:01