Členové klastru | Společné projekty | Obaly | Technologie | Nákup | Prodej | Marketing | Výroba | Výzkum a vývoj, inovace | Lidské zdroje | Legislativa | rejstřík  Nákup /category/

[ v a z b y ]

C
1
Dodavatelé materiálů [1]
C
1
Dodavatelé technologií [1]
C
1
Dodavatelé služeb [2]
C
1
Dodavatelé znalostí [4]
[ p o p i s ]

V části Nákup jsou k dispozici informace o dodavatelích členů Klastru.

Tyto informace jsou doplňovány jednotlivými členy Klastru z vnitřních zdrojů a dále jsou využívány běžné metody monitoringu veřejně dostupných informačních zdrojů.

identity_cz: nákup # attribute: # icon: téma # identity_en: # code_cz: # code_en: # scope_cz: # scope_en: # description_cz: v části nákup jsou k dispozici informace o dodavatelích členů klastru.; ; tyto informace jsou doplňovány jednotlivými členy klastru z vnitřních zdrojů a dále jsou využívány běžné metody monitoringu veřejně dostupných informačních zdrojů. # description_en: # risk: # security: # archive: ne # date1: # date2: # indicator: # occurrence: # query: # document: # picture: # sourcedate: # source: # sourcetype: # trustsource: # trustinfo: # creator: x # created: 25.8.2006 13:07:34 # editor: x # edited: 26.9.2006 18:08:49 # recordid: cat959