Členové klastru | Společné projekty | Obaly | Technologie | Nákup | Prodej | Marketing | Výroba | Výzkum a vývoj, inovace | Lidské zdroje | Legislativa | rejstřík  Marketing /category/

[ v a z b y ]

C
1
Konkurence [6]
C
1
Trendy [10]
C
1
Trhy [1]
C
1
Příležitosti a hrozby [1]
C
1
Autority [4]
C
1
Výběrová řízení a tendry [1]
C
1
Propagace a PR [6]
[ p o p i s ]

Část Marketing napomáhá členům Klastru pracovat s informacemi týkajícími se nových tržních příležitostí a zpřístupňuje marketingové informace s cílem podpořit pronikání na nové trhy.

Mimo externích informací bude obsah postupně naplňován informacemi získanými prostřednictvím vlastní činnosti Klastru formou výstupů z marketingových studií se zaměřením na průzkumy trhu, mapování konkurence, analýzy vstupu na nové trhy (tuzemské i zahraniční) a zjišťování marketingových informací s ohledem na možnou spolupráci členů Klastru.

identity_cz: marketing # attribute: # icon: téma # identity_en: # code_cz: # code_en: # scope_cz: # scope_en: # description_cz: část marketing napomáhá členům klastru pracovat s informacemi týkajícími se nových tržních příležitostí a zpřístupňuje marketingové informace s cílem podpořit pronikání na nové trhy.; ; mimo externích informací bude obsah postupně naplňován informacemi získanými prostřednictvím vlastní činnosti klastru formou výstupů z marketingových studií se zaměřením na průzkumy trhu, mapování konkurence, analýzy vstupu na nové trhy (tuzemské i zahraniční) a zjišťování marketingových informací s ohledem na možnou spolupráci členů klastru. # description_en: # risk: # security: # archive: ne # date1: # date2: # indicator: # occurrence: # query: # document: # picture: # sourcedate: # source: # sourcetype: # trustsource: # trustinfo: # creator: x # created: 25.8.2006 13:07:34 # editor: x # edited: 26.9.2006 18:10:27 # recordid: cat951