Členové klastru | Společné projekty | Obaly | Technologie | Nákup | Prodej | Marketing | Výroba | Výzkum a vývoj, inovace | Lidské zdroje | Legislativa | rejstřík  Lidské zdroje /category/

[ v a z b y ]

C
1
Vzdělávání [1]
C
1
Nábor [1]
C
1
E-learning [1]
C
1
Motivace, stimulace [1]
[ p o p i s ]

Část Lidské zdroje je zaměřena na informační podporu při zvyšování odborné a profesní způsobilosti zaměstnanců ve firmách, které jsou členy Klastru.

Budou zde soustředěny informace o vzdělávacích institucích, které jsou schopny pokrýt široké spektrum požadavků členů Klastru v oblasti vzdělávání.

identity_cz: lidské zdroje # attribute: # icon: téma # identity_en: # code_cz: # code_en: # scope_cz: # scope_en: # description_cz: část lidské zdroje je zaměřena na informační podporu při zvyšování odborné a profesní způsobilosti zaměstnanců ve firmách, které jsou členy klastru.; ; budou zde soustředěny informace o vzdělávacích institucích, které jsou schopny pokrýt široké spektrum požadavků členů klastru v oblasti vzdělávání. # description_en: # risk: # security: # archive: ne # date1: # date2: # indicator: # occurrence: # query: # document: # picture: # sourcedate: # source: # sourcetype: # trustsource: # trustinfo: # creator: x # created: 25.8.2006 13:07:34 # editor: x # edited: 26.9.2006 18:13:10 # recordid: cat948