Členové klastru | Společné projekty | Obaly | Technologie | Nákup | Prodej | Marketing | Výroba | Výzkum a vývoj, inovace | Lidské zdroje | Legislativa | rejstřík  Legislativa /category/

[ v a z b y ]

C
1
Certifikace [1]
C
1
Normy [1]
C
1
Daně [1]
C
1
Cla [1]
C
1
Regulace [1]
C
1
Ekologie [1]
C
1
Dotace [5]
[ p o p i s ]

Jelikož je známo, že právní prostředí významně ovlivňuje podmínky pro realizaci podnikatelských záměrů, monitoruje část Legislativa základní informace o nových zákonech, předpisech, regulačních opatřeních a normách, které jsou relevantní pro obalový průmysl, jakož i o možném čerpání dotací.

IDENTIFIKACE:
./files/legislativa.pdf

identity_cz: legislativa # attribute: # icon: téma # identity_en: # code_cz: # code_en: # scope_cz: # scope_en: # description_cz: jelikož je známo, že právní prostředí významně ovlivňuje podmínky pro realizaci podnikatelských záměrů, monitoruje část legislativa základní informace o nových zákonech, předpisech, regulačních opatřeních a normách, které jsou relevantní pro obalový průmysl, jakož i o možném čerpání dotací. # description_en: # risk: # security: # archive: ne # date1: # date2: # indicator: ./files/legislativa.pdf # occurrence: # query: # document: # picture: # sourcedate: # source: # sourcetype: # trustsource: # trustinfo: # creator: x # created: 25.8.2006 13:07:34 # editor: x # edited: 26.9.2006 18:13:26 # recordid: cat947