Členové klastru | Společné projekty | Obaly | Technologie | Nákup | Prodej | Marketing | Výroba | Výzkum a vývoj, inovace | Lidské zdroje | Legislativa | rejstřík  Členové klastru /category/

[ v a z b y ]

C
1
Jádro klastru [14]
C
1
Okolí klastru [12]
[ p o p i s ]

Členové klastru jsou spolupracující i vzájemně si konkurující firmy, které jsou rozděleny do dvou částí:
Jádro klastru - firmy z oblasti výroby obalů a obalové techniky
Okolí klastru - servisní organizace, výzkumné a vzdělávací instituce, poradenské firmy, profesní asociace, agentury pro ekonomický rozvoj apod.

Zajímavé linky - obecné:
clusternavigators.com
isc.hbs.edu

identity_cz: členové klastru # attribute: # icon: téma # identity_en: # code_cz: # code_en: # scope_cz: # scope_en: # description_cz: členové klastru jsou spolupracující i vzájemně si konkurující firmy, které jsou rozděleny do dvou částí:; jádro klastru - firmy z oblasti výroby obalů a obalové techniky; okolí klastru - servisní organizace, výzkumné a vzdělávací instituce, poradenské firmy, profesní asociace, agentury pro ekonomický rozvoj apod.; ; zajímavé linky - obecné:; clusternavigators.com; isc.hbs.edu # description_en: # risk: # security: # archive: ne # date1: # date2: # indicator: # occurrence: # query: # document: # picture: # sourcedate: # source: # sourcetype: # trustsource: # trustinfo: # creator: x # created: 25.8.2006 13:07:33 # editor: x # edited: 26.9.2006 18:04:51 # recordid: cat910