Členové klastru | Společné projekty | Obaly | Technologie | Nákup | Prodej | Marketing | Výroba | Výzkum a vývoj, inovace | Lidské zdroje | Legislativa | rejstřík  Výroba /category/

[ v a z b y ]

C
1
Projektování a racionalizace výroby [1]
C
1
Normování práce [1]
C
1
Layout dílen [1]
C
1
Kompletace a montáž [2]
C
1
Recyklace odpadů [1]
C
1
Logistika [2]
[ p o p i s ]

Část Výroba reaguje na informační potřeby členů Klastru v oblasti společně identifikovaných výrobních činností, jejichž zdokonalování by mohlo přinést ekonomické efekty.

Zdrojem informací by měla být výměna vlastních zkušeností a porovnání s externími informacemi dosažitelnými o situaci u konkurentů ve světě.

identity_cz: výroba # attribute: # icon: téma # identity_en: # code_cz: # code_en: # scope_cz: # scope_en: # description_cz: část výroba reaguje na informační potřeby členů klastru v oblasti společně identifikovaných výrobních činností, jejichž zdokonalování by mohlo přinést ekonomické efekty.; ; zdrojem informací by měla být výměna vlastních zkušeností a porovnání s externími informacemi dosažitelnými o situaci u konkurentů ve světě. # description_en: # risk: # security: # archive: ne # date1: # date2: # indicator: # occurrence: # query: # document: # picture: # sourcedate: # source: # sourcetype: # trustsource: # trustinfo: # creator: x # created: 25.8.2006 13:07:34 # editor: x # edited: 26.9.2006 18:11:05 # recordid: cat1023