Členové klastru | Společné projekty | Obaly | Technologie | Nákup | Prodej | Marketing | Výroba | Výzkum a vývoj, inovace | Lidské zdroje | Legislativa | rejstřík  Technologie /category/

[ v a z b y ]

C
1
Komplexní kombinované obalové systémy [1]
C
1
Recyklace obalů [1]
C
1
Biologická odbouratelnost obalů [1]
C
1
Elektronické čipy v obalech [1]
C
1
Nanotechnologie v obalech [1]
[ p o p i s ]

Část Technologie je zaměřena na informace o vybraných technologiích, které jsou v centru zájmu členů Klastru.

Mimo externích informací bude obsah postupně naplňován informacemi získanými prostřednictvím vlastní činnosti Klastru formou výstupů z prováděných průzkumů v oblasti moderních technologií.

Informace o nových technologiích v obalovém průmyslu (technologických inovacích) jsou k dispozici v části Výzkum, vývoj & inovace.

identity_cz: technologie # attribute: # icon: téma # identity_en: # code_cz: # code_en: # scope_cz: # scope_en: # description_cz: část technologie je zaměřena na informace o vybraných technologiích, které jsou v centru zájmu členů klastru.; ; mimo externích informací bude obsah postupně naplňován informacemi získanými prostřednictvím vlastní činnosti klastru formou výstupů z prováděných průzkumů v oblasti moderních technologií.; ; informace o nových technologiích v obalovém průmyslu (technologických inovacích) jsou k dispozici v části výzkum, vývoj & inovace. # description_en: # risk: # security: # archive: ne # date1: # date2: # indicator: # occurrence: # query: # document: # picture: # sourcedate: # source: # sourcetype: # trustsource: # trustinfo: # creator: x # created: 25.8.2006 13:07:34 # editor: x # edited: 26.9.2006 18:17:11 # recordid: cat1006