Členové klastru | Společné projekty | Obaly | Technologie | Nákup | Prodej | Marketing | Výroba | Výzkum a vývoj, inovace | Lidské zdroje | Legislativa | rejstřík  Společné projekty /category/

[ v a z b y ]

C
1
Marketingové a obchodní centrum [7]
C
1
Logistické a nákupní centrum [2]
C
1
Centrum lidských zdrojů [6]
C
1
Rozvoj ICT [7]
C
1
Technologické a vývojové centrum [15]
[ p o p i s ]

Společné projekty určují základní směry činnosti Klastru v dohodnutých oblastech podle schváleného podnikatelského záměru.
Společné projekty zahrnují krátkodobé projekty s okamžitým a viditelným cílem i střednědobé a dlouhodobé strategické projekty a jsou členěny do 6 oblastí:

- Inovace, vývoj, výzkum
- Marketing
- Propagace
- Rozvoj lidských zdrojů
- Rozvoj informačních a komunikačních technologií
- Společný nákup

identity_cz: společné projekty # attribute: # icon: téma # identity_en: # code_cz: # code_en: # scope_cz: # scope_en: # description_cz: společné projekty určují základní směry činnosti klastru v dohodnutých oblastech podle schváleného podnikatelského záměru.; společné projekty zahrnují krátkodobé projekty s okamžitým a viditelným cílem i střednědobé a dlouhodobé strategické projekty a jsou členěny do 6 oblastí:; ; - inovace, vývoj, výzkum; - marketing; - propagace; - rozvoj lidských zdrojů; - rozvoj informačních a komunikačních technologií; - společný nákup # description_en: # risk: # security: # archive: ne # date1: # date2: # indicator: # occurrence: # query: # document: # picture: # sourcedate: # source: # sourcetype: # trustsource: # trustinfo: # creator: x # created: 25.8.2006 13:07:34 # editor: x # edited: 26.9.2006 18:06:47 # recordid: cat1000