Členové klastru | Společné projekty | Obaly | Technologie | Nákup | Prodej | Marketing | Výroba | Výzkum a vývoj, inovace | Lidské zdroje | Legislativa | rejstřík  


Poslání klastru · Podpora a rozvoj obalového průmyslu posilováním konkurenceschopnosti a inovačních aktivit a propagace regionů jako centra kombinovaných obalů pro komplexní řešení obalových a přepravních systémů značky OMNIPACK.

Strategií klastru · je být silné společenství spolupracujících i vzájemně si konkurujících firem z oblasti výroby obalů, obalové techniky, servisních organizací, výzkumných a vzdělávacích institucí a podporovat a koordinovat jejich spolupráci a docílit tak zvýšení konkurenceschopnosti, zvýšení počtu zaváděných inovací a růstu exportu.

Znalostní portál klastru · slouží jako výstup poznatkové báze a je primárně určen členům klastru. Jeho struktura vychází z Topic Map (tzv. map námětů) dle specifikace ISO-13250.


Mediální databáze
Týdenní přehled z placené databáze firmy Anopress IT. Pomocí tohoto modulu je možné získat přehled o zprávách v českých mediích (texty z novin a časopisů, přepisy rozhlasových a televizních pořadů) za poslední týden, přehledně rozdělených podle témat obaly, akce, veletry, výstavy, profesní organizace, včetně označení relevance zprávy k danému tématu. Jednotlivé zprávy je možné zobrazit ve formátu produktu InfoRating firmy TOVEK, spol. s r.o. Přístup k mediální databázi pro účely zpracování týdenních přehledů pro znalostní portál Omnipack poskytla bezplatně firma Anopress IT.
20.2.2007, 21.11.2006, 3.10.2006, 26.09.2006, 18.09.2006, 11.09.2006, 16.10.2007

Monitoring zpravodajství
Bezplatný monitorovací systém PraveDnes firmy Aneca. Systém monitoruje novinky uveřejněné na nejdůležitejších českých zpravodajských serverech (okolo tisíce informačních zdrojů jako např. zpravodajské weby, přehledy výběrových řízení nebo tiskové zprávy) zaměřené v tomto případě na téma obaly, klastry a Czechinvest. Po kliknutí na daný odkaz se zobrazí originální článek na původním serveru, kde byl publikován.
Tovek | ČVUT | Klastr Omnipack
  Mapa portálu

Databáze hospodářských informací
Přístup k placené databázi Magnus firmy Čekia. Pomocí tohoto modulu je možné se připojit přímo do zpřístupněné části databáze Magnus a sledovat předem vybranou skupinu firem. V našem případě jsou to Členové klastru Omnipack + změny a Výrobci plastových obalů. Firma Čekia poskytla pro projekt znalostního portálu Omnipack přístup zdarma. Jedná se o zabezpečené připojení s kontrolou IP adresy. Kontaktní osoba pro zajištění přístupu je Dan Trnka, TOVEK, spol. s r.o.

Vytěžování internetu
Přístup k informacím volně publikovaným na internetu vyvinutý firmou TOVEK, spol. s r.o. Modul zahrnuje vyhledávání pomocí strukturovaných dotazů, které se aplikují na předem vybranou skupinu stránek z internetu tématicky úzce zaměřenou na danou problematiku. V tomto případě cca 10 webových stránek.Po kliknutí na daný okruh u témat zobrazí počet relevantních záznamů. Jednotlivé záznamy se (po kliknutí na tyto počty) zobrazí v dolní části. Kliknutím na odkaz se zobrazí text v originální podobě s podsvícenými klíčovými slovy resp. jeho původní podoba na webu (ikona vlevo).

kdykoli dnes jazyk

  • obaly, obalová technika 
  • veletrhy, výstavy 
  • osobnosti, lídři 
  • klastry, klastrové iniciativy 
  • organizace 
  • příslušenství 
  • zařízení 
 

  patenty  
  pravednes  
  cekia.tree  
  cekia.list  
  cekia.zmeny  
  demon1  
  arms2klastr.detail.subj  
  arms4klastr2.detail.pdf  
  arms4klastr2.pdf  
  klastr1.otl